گربه در اسلام پاک است!!

601
helenrose110
helenrose110 324 دنبال‌ کننده

گربه در فرهنگ اسلامی ،شان والایی دارد.پیامبر اسلام ،گربه ای به نام معزه داشت که اورا بسیار دوست می داشت و حتى از آبى که گربه خورده بود ،وضو می گرفت.بدرفتاری با حیوانات به خصوص گربه ،گناهی بزرگ است. گربه حداقل ۹۵۰۰ سال است که با ادمی دوست است و توانایی او برای شکار عقرب ،مارها و...اورا عزیز کرده است. بخوانیم و بدانیم افراط نکنیم محمد رسول خدا دوستدار گربه بود. گربه ها منبع شادى خير و بركت و انرژى مثبت هستند

helenrose110
helenrose110 324 دنبال کننده