پیام نقض برجام توسط آمریکا از دید سفیر ونزوئلا

102

مصاحبه با سفیرونزوئلا در ایران. سفیران، گفتگو با سفیران کشورهای جهان در ایران، برای اولین بار در رسانه.