پشت صحنه خبر اصفهان

1,318

خبر هم ، با تمام جذابیت هاش هم استرس داره هم تب قشنگی داره که گویندگان با خود کنترلی که از خود دارند این قاب تصویر رو برای بینندگان لذت بخشش می کنن

۲ سال پیش