با داشتن اقامت اروپای شنگن شرایط تحصیل فرزندان در اروپا به چه صورت است؟

208

‌‎برای درخواست مشاوره رایگان عدد ۸ رو به ۵۰۰۰۲۳۰۰۰ ارسال کنید! فکر بوییدن گل در کره ای دیگر... ‌‎انتخاب آگاهانه