قسمت دوم سری دوم نقد برنامه «دورهمی»

653

استاد محمدعلی حسینیان: مدیری می خواهد با عبور از خطوط قرمز مردم را بخنداند/ مهم این است که بدانیم به چی می خندیم نه بخندیم!