کشتی حسن یزدانی با تیلور در مسابقات جهانی 2018

34,988

متاسفانه در این کشتی نفس گیر حسن یزدانی 11 بر 6 به تیلور امریکایی باخت

ایرانیوز
ایرانیوز 5 دنبال کننده