سخنان دیده نشده دیروز خامنه ای: دوگانه نگاه به داخل و نگاه به بیرون_رودست

1,089
pouriam
pouriam 59 دنبال‌ کننده
pouriam
pouriam 59 دنبال کننده