توهین روزنامه نگار سعودی به مردم فلسطین؛ فلسطینی ها از حج محروح شوند

840

«محمد آل الشیخ» در واکنش به شعار زائران خانه خدا در حمایت از قدس، در توئیت هایی سراسر توهین، نوشت: فلسطینی ها [آوارگان فلسطینی] وبال گردن همه کسانی هستند که از آنها میزبانی می کنند. آشوب و تظاهراتی که حماسی ها در حج راه انداختند، قطری ها پشتش ایستاده اند. باید سگ های حماس سال آینده از زیارت منع شوند. بهتر است به همان کشورچه [قطر] بروند و همانجا حج شان را به جا آورند.

roshangari@
roshangari@ 1.5 هزار دنبال کننده