عبرت بزرگ تاریخ انقلاب

339

امام بعد از مخفی شدن بنی صدر و قبل از فرارش به فرانسه از او می خواهد که در کشور بماند و به فعالیت های علمی بپردازد. بنی صدر این نصیحت های پدرانه را هم مثل همه آنچه پیش از این از جانب امام شنیده بود، نادیده گرفت و به دامان ضدانقلاب پناه برد ...

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده