پروژه استوری اینستاگرام - کلینیک تخصصی پوست و مو آراکس -سرباز فیلم

74

تصویربرداری ، تدوین ، برگزاری همایش ، کلاس آنلاین ، واحد سیار تلویزیونی تا ۱۶ دوربین همراه با تدوین همزمان، عکس هایی با ویرایش کامل و آماده تحویل با حداکثر کیفیت همه در استودیو کروماکی سرباز فیلم انجام می گیرد.

sarbazfilm
sarbazfilm 11 دنبال کننده