اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از طریق ارمنستان

1,018

ایران و ارمنستان برای توسعه روابط همه جانبه اراده و انگیزه کافی دارند/تبادل نظر درباره اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از طریق ارمنستان