کسی که منابع عظیم ثروت و اقتصاد #ایران را صرف جنگ افروزی و سرکوب و تروریسم کرد

229

خامنه ای کیست؟ کسی که منابع عظیم ثروت و اقتصاد #ایران را صرف جنگ افروزی و سرکوب و تروریسم کرد عامل فقر و بیکاری و گرسنگی میلیونها ایرانی مسئول کشتار هزاران نفر درداخل و خارج ایران و آوارگی میلونها انسان بیگناه درکشورهای منطقه #IranRegimeChange #Iran #FreeIran #تحریم_خامنه‌ای

آزادی
آزادی 6 دنبال کننده