اظهارات کدخدایی در مورد فعالیت در توییتر

36

تداوم حاشیه های درگیری نماینده سراوان در گمرک خروج نیروهای آمریکایی از سوریه