دهه فجر

147

کارگردان:الهام علی کائی / نویسنده:الهام علی کائی / فیلم بردار:الهام علی کائی / تدوین گر:الهام علی کائی / بازیگران:الهام علی کائی / شهر:ری / پایه:هشتم