اجرا مربیان سگ کار در نمایشگاه علوم دامی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مجری بخش س

105

اجرا برنامه های اموزشی برای عموم در نحوه کاربرد سگ کار و عوامل وابسته در نگهداری و تربیت در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سومین حضور سامان دام وطن نماینده انحصاری فدراسیون جهانی سگ alianz ایران تلفن دفتر sdv 026 34809914 02634809617 سایتهای رسمی sdv www.sdvdog.com www.sdv-c.ir