انتقادات کوبنده یک تاجر از وزیر صمت در اتاق بازرگانی

4,206
ویدئو گردی
ویدئو گردی 11.6 هزار دنبال کننده