گزارش شبکه آموزش از نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز

188
188 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

گزارشی از برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه شهر تهران در سالن اجلاس سران با حضور خیرین مدرسه ساز