مستند واگشت( برگشت بی لیلا)

703

این مستند به برگشت دکتر فرجی از شهر به روستای لایزنگان است که چندی پیش لیلای خود را از دست داده است (به دلیل سرطان) و حال در مورد محصولات ارگانیک (گل محمدی) تحقیق کرده تا جلوی مبتلا شدن افراد بیشتر به سرطان رو بگیره

لایزنگان
لایزنگان 2 دنبال کننده