حواشی یازدهمین دوره‌ی حراج تهران

118
ویدیو کده
ویدیو کده 2.1 هزاردنبال‌ کننده

اما حراج آثار هنری در ایران: که به حراج تهران مشهوره. امسال، یازدهمین دوره‌ی اون چطور برگزار شد؟

ویدیو کده
ویدیو کده 2.1 هزار دنبال کننده