عملکرد، مهارت، گل و پاس گل های نیکلاس پپه

5,230

نیکلاس پپه ستاره باشگاه لیل طبق گزارش فرانس فوتبال زیر رصد باشگاه بارسلونا قرار دارد.

سایت بارسا نیوز
سایت بارسا نیوز 2.9 هزار دنبال کننده