1973 : شیلی - کودتا

1,803
امین
امین 189 دنبال‌ کننده
1,803 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

11 سپتامبر 1973 ژنرال آگوستو پینوشه فرمانده ارتش با حمایت آشکار آمریکا علیه حکومت مردمی-سوسیالیستی سالوادور آلنده دست به کودتا زد . در این کودتا که یکی از بدنام ترین کودتاهای قرن بیستم محسوب می شود کاخ ریاست جمهوری بمباران گردید هرچند بعدها کودتاچیان برای تبرئه خود مدعی شدند آلنده پیش از بمباران خودکشی کرده است! بسیاری از هواداران آلنده و مردم عادی دستگیر و تعداد زیادی تیرباران شدند . با آنکه پینوشه در سال 1990 از قدرت کناره گیری کرد دولت به ظاهر دموکراتیک شیلی همچنان به میراث وی وفادار است!

امین
امین 189 دنبال کننده