خلاصه بازی موئنستر 0-4 دورتموند (دبل گوتزه)

73

بازی های دوستانه پیش فصل 2020-2019

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.7 هزار دنبال کننده