نماینده مجلس: دولت فقط زمان کم کردن بودجه صداوسیما بخاطر انتقاد قاطعیت دارد!

138

کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: متاسفانه قاطعیتی در دولت در حمایت از بازار در زمان تحریم نیست قاطعیت دولت در کم کردن بودجه صداوسیما بخاطر ساخت سریال انتقادی هست!

پلاس فارس
پلاس فارس 195 دنبال کننده
specialbehzad

specialbehzad

1 ماه پیش
به بی قانونی میگه قاطعیت معلوم نیست چه اهداف کثیفی داره پشت ایندحرفا