همرو با چشم پاک ببین - استاد حسین انصاریان

4,299

به بندگان خدا با دیده تحقیر نگاه نکن!/26 رمضان1398-تهران-حسینیه همدانی ها http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15344#s

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...