توضیحات دکتر یوسفی در مورد فولاد اکسین خوزستان

564

آبان ماه 1397 : در فضای مجازی شایعات مختلفی در مورد واگذاری فولاد اکسین خوزستان مطرح شد، در این نوبت خبری دکتر همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نسبت به این شایعات پاسخ داد.