درس 29- can I help you?

84
84 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

can I help you or can you help me and... استفاده از فعل can برای سوال پرسیدن و درخواست کردن. درس 29 آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی با سعید آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان - احوالپرسی #آموزش-رایگان #مکالمه-زبان-انگلیسی مکالمه زبان مکالمه ساده انگلیسی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مکالمه انگلیسی در هتل مکالمه انگلیسی در سفر

Dr.Mz

Dr.Mz

2 ماه پیش
دنبال شدید لطفا دنبال کنید