معرفی کارگاه تحقیقات‌بازار و تحلیل‌داده

623

این ویدئو در رابطه با معرفی دوره "تحقیقات‌بازار و تحلیل‌داده" است که توسط من (سینا شفیع‌زاده) برگزار می‌شود.

SinaShafiezadeh
SinaShafiezadeh 4 دنبال کننده