مشخصات تبلت مایکروسافت سرفیس گو

150
روزانیت
روزانیت 2 دنبال‌ کننده
روزانیت
روزانیت 2 دنبال کننده