چهل سالگی انقلاب اسلامی تا ظهور ...

3,927
جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال‌ کننده

ما خیال می کنیم انقلاب اسلامی ایران در سال 57 به پیروزی رسیده است اما هنوز یک قدم اصلی تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران باقی مانده ! یک قدم که در زمان کش آمده و 39 سال به طول انجامید و آن یک قدم رسانیدن پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلی آن یعنی امام زمان است ... تا این پیروزی فقط یک قدم باقی مانده ... نفس کم نیاوریم ...

جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال کننده