عمل جراحی راه چاره ترنس ها نیست! زندگی خصوصی مردم به ما چه ربطی دارد؟

10,949

برشی از ارائه ی محمد صادق روحانی کارشناسی اخلاق کاربردی در مجموعه خرد جنسی

خرد جنسی
خرد جنسی 2.9 هزار دنبال کننده
یا...هو

یا...هو

2 ماه پیش
دقیقا ترنسا بیشتر ب مشاور نیاز دارن تا ب عمل اما کسی توجه نمیکنه