دانشجو تاثیر گذار است،اگر بخواهد

58

روایت جلیلی از اثرگذار بودن مطالبات تخصصی دانشجویان/ وقتی دانشجویان به قرارداد نفتی ipc اعتراض کردند دولت 55 بار آن را ویرایش کرد!....پایگاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی drjalily.com ــــکانال سروش sapp.ir/saeedjalily ــــصفحه اینستاگرام www.instagram.com/dr_saeedjalili