ارگ میشیجان

615
کجارو
کجارو 452 دنبال‌ کننده

ارگ تاریخی در شهرستان خمین روستای میشیجان واقع شده است.

کجارو
کجارو 452 دنبال کننده