مراسم اختتامیه کنگره کودکی، توسعه و سیاست گذاری اجتماعی

635
ایرنا
ایرنا 1.7 هزاردنبال‌ کننده

کنگره کودکی، توسعه و سیاست گذاری اجتماعی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد. این کنگره با هدف‌ « بسترسازی برای شکل‌گیری گفتمان توسعه کودک‌محور و در راستای زمینه‌سازی در جهت تدوین سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در این زمینه» برپا شد. رویکردها به دنیای کودکی، سیاست‌گذاری اجتماعی و کودکی، عدالت اجتماعی و کودکی، توسعه پایدار و کودکی، توسعه سیاسی و کودکی، توسعه اجتماعی و کودکی، رشد و توسعه اقتصادی و کودکی، توسعه قضایی و کودکی و توسعه فرهنگی و کودکی موضوعات طرح در این کنگره

ایرنا
ایرنا 1.7 هزار دنبال کننده