نجات معجزه آسا از روی ریل قطار

639

یک مامور پلیس مردی را که نزدیک بود توسط قطار زیر گرفته شود، نجات داد. مامور پلیس شهر پرث امبوی در ایالت نیوجرسی آمریکا یک مرد را که بر روی ریل قطار بود از مرگ حتمی نجات داد. راننده قطار وقتی متوجه فریاد های پلیس شد قطار را متوقف کرد.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده