طعم های لذیذ به همراه جدید ترین خوشمزه های اصفهان

145

تریا نارگیل با پشتوانه بیش از 20 سال سابقه در صنف تریا و آبمیوه . چهارمین شعبه پس از تجربه موفق سه شعبه قبلی در شهر اصفهان است . . نارگیل با افتخار میزبان خوشمزه ترین لحظات شما عزیزان در شهر اصفهان است