جنگ بین ببر و شیر

5,606

طبق گزارش محیط بانان و تحقیق ما درباره جنگ بین شیر و ببر در اغلب موارد ببر برنده نبرد بوده و یجورایی باید گفت ببر سلطان جنگله نه شیر

factshim
factshim 2 دنبال کننده
varhara

varhara

2 هفته پیش
از نظر تمامی جانور شناسان ببر ترسو ترین حیوان دنیا بوده و علت حملات او از ترس بیش از اندازه است،درحالی که شیر نر از کمتر چیزی میترسد به طوری که شیر حاضر به مبارزه با ببر که گربه سانی بسیار سنگین تر از خود است تمایل دارد و هیچگاه عقب نشینی نخواد کرد،و به این علت به شیر سلطان جنگل میگویند چراکه شیر در خانواده خود رهبر است و مدیریت میکند و وظایف را به اعضای خانواده تقسیم میکند در حالی ک هرگاه ماده ها نتوانند شکار کنند خود دست به کار میشود و همیشه بر سر قبیله خود با شیر های یاغی در گیر میشود.