راز شاد زیستن ، قدرت پا

1,050

آیا انسان ذاتا شاد آفریده شده است؟ آیا پیروزی تمرین میخواهد و ارتباط آن با شادی چیست؟ چگونه می توانیم شاد باشیم و آن را تمرین کنیم؟ شادی بیان کدام یک از حالتهای درونی انسان است؟ برای شاد بودن چه چیزی لازم است؟ قانون مهم شادی چیست؟ بهترین و ماندگارترین شادی چیست؟

۱ سال پیش
# متن
filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...