کنفرانس مطبوعاتی آخرین فیلم گلشیفته فراهانی در فستیوال کن 2016

706

توضیحات جیم جارموش درباره شعر فارسی در کنفرانس مطبوعاتی آخرین فیلم خودش PATERSON در فستیوال کن 2016 ؛ فیلمی با حضور گلشیفته فراهانی .