کوکورچ میدیجی احمد در استانبول

680
مسترتیستر
مسترتیستر 599 دنبال‌ کننده

میدیجی احمد تو استانبول به صدف هاش معروفه. امروز رفتیم کارگاه کوکورچ که دو ساعت فاصله داشت تا استانبول. بعد کلی رانندگی رسیدیم به کوره هایی که روده ها رو می فرستادن داخلش.بعد هم کوکورچ با گوجه و ساده داشت و پرسی.کوکوریچ ساده که با گوجه بود : از ١٠ لیر تا ٣۵ لیر. اوزای کوکوریچ که تکه های درشت تر بود: ٢٠ لیر و ۴٠ لیر. دوروم کوکوریچ که با نان لواش بود :٢۴ لیر و ٣٠ لیر کوکوریچ پرسی :٣۵ لیر و ۴۵ لیر.آدرس: ،Çırağan Caddesi 20، 34349 Beşiktaş ،Turkey.با تشکر از آژانس قصر ستاره به خاطر تدارکات بی نظیر در این سفر.

مسترتیستر
مسترتیستر 599 دنبال کننده