دکلمه پاییزی با صدای سعید روحی

553

نیامدم که بمانم بهار بانو . شعری با حال و هوای پاییزی و اجرای دکلمه سعید روحی . آبانماه 1398