کایت سواری خطرناک و پرواز بر فراز جزایر قناری - اسپانیا! Mirador del Rio

392

کایت سواری (گلایدینگ) خطرناک و بسیار هیجان انگیز بر فراز منطقه بسیار دیدنی "میرادور دل ریو" جزایر قناری! | Ghoghnos.ir | تلفن: 02124525

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.