ابداع تصادفی کوکی شکلاتی

777

یه فرضیه ای هست که میگه این کوکی هایی که توشون تیکه های شکلات دارن (همون chocolate chip cookies) اولین بار به صورت تصادفی ابداع شدن. در هر صورت ما که قدردان این تصادف و این ابداع هستیم. www.iranmehrcollege.com 021-84378