مراسم معارفه دنیلو در باشگاه یوونتوس

102

معرفی دنیلو برزیلی دفاع چپ جدید باشگاه یوونتوس 

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده