کارخانه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید- خط تولید دستگاه تست قند خون آوان

127

دستگاه تست قند خون آوان اولین دستگاه تست قند خون تولید شده در ایران می باشد .