تصحیح پست #اینستاگرام_فریدباقری غار شاپور

179

توضیحات مهم فرید باقری پیرامون یکی از پست های به اشتراک گذاشته جهت شفاف سازی و جلوگیری از برداشت سوء و تشویش اذهان عمومی توضیح اینکه محل مورد گمانه مربوط به فیلم ارسالی استان لرستان بوده و هیچ ارتباطی با غار شاپور در کازرون نداشته و ندارد برای دیدن ویدیو مورد اشاره لطفاً ورق بزنید #غار #میراثفرهنگی #کازرون #شاپور_ساسانی #بیشاپور #تشویش_اذهان_عمومی