چالش های امنیتی ویپ و راهکارهای مقابله با آن

329
ساعیان ارتباط
ساعیان ارتباط 16 دنبال‌ کننده

امروزه به موازات توسعه ی VoIP در سراسر دنیا، تهدیدات و آسیب های ناشی از این طریق نیز به مراتب افزایش یافته است. ساعیان ارتباط با آگاهی بر ناکافی بودن محتوای موجود در این حیطه، سمیناری آنلاین، با هدف معرفی راهکارهای امن سازی شبکه های ویپ، برگزار نمود. | www.senatelecom.com