بررسی تمامی نسخه های بازی قعله با دوبله فارسی Stronghold

464

خب همونطور که قول داده بودیم بررسی ویدیویی تمامی نسخه های قعله رو هم کار کردیم.در این ویدیو ما از اولین بازی این سری که در سال 2001 ساخته شده بود را بررسی کردیم تا آخرین نسخه که در 2020 منتشر میشود.