روز جهانی افراد «چپ‌دست»

140

ما به سهم خودمون ناراحتیم که معمولا همه چیزها رو برای راست‌دست‌ها می‌سازن و به خاطر همین گاهی انجام کارها برای شما سخت می‌شه. البته درعوض شما می‌تونید بگید با بقیه متفاوتید

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…