ره بر - آتش به اختیار

487

شما افسران جوان جنگ نرم هستید. گاهی اوقات انسان احساس می کند دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست دچار اختلالند. اینجا جای همان آتش به اختیار است. یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید و اقدام کنید.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده