آشنایی با وکلای مهاجرت ایران - آی آی ال

174
اریکه عدل
اریکه عدل 45 دنبال‌ کننده

همقطاران و همسفران ما همواره به ما لطفا بی پایان داشته اند. این ویدئوی زیبا را یکی از موکلین هنرمند و با آینده ما در فرانسه که امور مهاجرتی وی را مدیریت کردیم ، تهیه کرده و به عنوان تشکر به دفتر تهران ارسال نموده است. ما واقعا قدردان این مهر و محبت شما هستیم و دوستی ما با شما تاریخ انقضایی ندارد

اریکه عدل
اریکه عدل 45 دنبال کننده